Wat zijn je verplichtingen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Gezondheid

Je bent als werkgever tot uiterlijk 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van je ex-medewerker en jij betaalt de ziektewetuitkering, als je eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent en er een medewerker ziek uit dienst gaat. Er zijn in die periode van 104 weken veel regels en wetten waar je je als eigenrisicodrager voor de Ziektewet aan dient te houden. Wetten en regels die pas achteraf door het UWV worden getoetst. Het goed vastleggen van een dossier en goede begeleiding zijn essentieel om hoge extra kosten te voorkomen. Kun je dat zelf of heb je daar de juiste mensen voor in dienst? In de praktijk blijkt dat dit meestal niet het geval is. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. De experts van Xs2more kunnen je precies vertellen wat je verplichtingen zijn en kunnen je laten zien hoe je die zelf kunt uitvoeren. 

Experts die je meer bieden 

Zoals de bedrijfsnaam Xs2more al zegt, bieden de experts meer. Meer op het gebied van een re-integratie eerste spoor traject en een tweede spoor traject bij arbeidsongeschiktheid en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. Ook bij het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager staan ze je bij. Iets waarbij jij als werkgever graag snel en adequaat geholpen wilt worden. Waar jij dat wenst, nemen de experts de beoordeling en begeleiding over. Maatwerk voor jou en je (ex)-medewerker. Vanzelfsprekend met aandacht voor jouw belang om de kosten voor je bedrijf beheersbaar te maken en te houden.

De juiste begeleiding bij re-integratie

Omdat instroom in de Ziektewet niet altijd is te voorkomen, is het zaak om de kosten van die instroom beheersbaar te maken. Zodra er vanuit jouw bedrijf een arbeidsongeschikte medewerker in de Ziektewet terecht komt, is het cruciaal dat de werknemer de juiste begeleiding bij de re-integratie krijgt. Het is die begeleiding die de schadelastbeheersing oplevert. Daarbij is het essentieel dat de gegevens worden vastgelegd in een dossier dat optimaal is opgebouwd. De re-integratie inspanningen en beoordelingen horen logisch, begrijpelijk en inzichtelijk te zijn. Met de begeleiding van Xs2more ben je als werkgever gegarandeerd van een minimale schadelast. Bij een goede kans op ander werk krijgt de (ex)-medewerker de beste kans op een snel herstel van de gezondheid. Uiteraard is dat jouw beste kans op vermindering van de schadelast.

Waar kunnen de experts van Xs2more je nog meer bij helpen? 

Heb je hulp nodig bij de andere zaken waarmee je van doen hebt als je eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent? Natuurlijk kunnen de experts van Xs2more die ook voor je regelen. Hierbij kun je denken aan het begeleiden van ex-werknemers, het implementeren van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, het bepalen van het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering en het voorbereiden van een verzoek om een UWV beslissing over de Ziektewetuitkering. Daarnaast is Xs2more je graag van dienst bij het toezien op de verplichtingen van de medewerker met een Ziektewetuitkering en het aanvragen van een beoordeling van de maatregel Ziektewetuitkering.  

Geef een antwoord