Het vereffenen van een nalatenschap 

We verliezen vroeg of laat allemaal een dierbare. Als het fenomeen nalatenschap (erfenis) om de hoek komt kijken, wordt het verwerken van het verlies er niet makkelijker op. Er zijn drie mogelijke scenario’s: de nalatenschap aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wanneer je als erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, dien je die in beginsel te vereffenen. Dit heeft tot doel dat eventuele schuldeisers op de juiste wijze worden betaald. Als er na het vereffenen van de nalatenschap een bedrag overblijft, mag je dit samen met je mede-erfgenamen verdelen. Soms laat een overleden persoon echter alleen schulden na. In dat geval is de mogelijkheid tot een nalatenschap verwerpen de enige manier om te voorkomen dat je bemoeienis moet hebben met de afwikkeling en met je eigen vermogen aansprakelijk wordt gesteld.

Als je kiest voor zuiver aanvaarden, ben je ook met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Laat je dus altijd goed adviseren door een erfrecht advocaat over de te maken keuze.

Waarom een professionele vereffenaar benoemen?

Het vereffenen van een nalatenschap betreft in feite het klaarmaken van de erfenis voor de verdeling. Deze taak is beslist geen sinecure en daarom wordt vaak een professionele vereffenaar voor de nalatenschap benoemd. Dat geldt in het bijzonder bij complexe nalatenschappen of als er schuldeisers zijn. De taken van een professionele vereffenaar variëren van het opsporen van de erfgenamen tot het oproepen van de schuldeisers. Daarnaast behoren het neerleggen van uitdelingslijst, het te gelde maken van goederen en het doen van uitkeringen, tot de uitgebreide lijst van verplichtingen. Verder is het opmaken en ter inzage leggen van een boedelbeschrijving een belangrijke taak. De vereffenaar dient dit document bij de griffie van de rechtbank te deponeren, zodat de schuldeisers en de andere belanghebbenden de beschrijving kunnen inzien.

Neerleggen van de uitdelingslijst

De vereffenaar is tevens verantwoordelijk voor het neerleggen van de uitdelingslijst en de zogeheten rekening en verantwoording. Alle inkomsten en uitgaven van de nalatenschap dienen op de rekening en verantwoording te worden vermeld. Binnen één maand na de bekendmaking kan elke belanghebbende in verzet komen tegen de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording. Als alle schulden van de erfenis kunnen worden betaald, kan het neerleggen van de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording achterwege blijven.

Raadpleeg een advocaat erfrecht

Als de erfenis moet worden vereffend, is het van het grootste belang om bij de afwikkeling van een nalatenschap de geldende richtlijnen te volgen. Volgens het Nederlands erfrecht kun je alsnog aansprakelijk zijn met je privévermogen als je daar van afwijkt. Daarom kun je het beste een erfrecht advocaat in Eindhoven, Limburg of Utrecht raadplegen. Je kunt op een waardige manier rouwen door dit pad te bewandelen, omdat je je dan geen zorgen hoeft te maken over juridische vraagstukken. Omdat die dagelijks dit soort vraagstukken behandelt, voorziet een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht je van advies op maat. Verder spreekt de meerwaarde van een erfrecht advocaat uit het gegeven dat die eventueel als professionele vereffenaar kan optreden.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *